Zásady ochrany soukromí společnosti Veracomp s.r.o.

Přečtěte si prosím, jak pracujeme s vašimi osobními údaji, pokud jste jako fyzická osoba účastníkem našich akcí nebo programů nebo pokud s námi jinak přímo či nepřímo spolupracujete. Součástí dokumentu je i důležité poučení o vašich právech včetně informace o tom, že můžete kdykoliv odmítnout zasílání newsletterů. Tyto zásady platí od 25. 5. 2018.

Kdo s Vašimi údaji pracuje

Správcem je Veracomp s.r.o., IČO: 28321561 (správce nebo my). Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo e-mailem [email protected].

Proč s údaji pracujeme, o jaké osobní údaje se jedná a co nás k tomu opravňuje?

S vašimi údaji pracujeme za těmito účely:

(1) Poskytujeme služby, které jste si objednali (akce, programy a zprávy s novinkami, objednávky) Když se přihlásíte na naši akci nebo do online programu, pracujeme s vašimi údaji, abychom mohli dodat to, co jsme vám slíbili. Proto zejména evidujeme přihlášky a kontrolujeme, zda jste oprávněným účastníkem, a následně vám zasíláme novinky a nabídky od nás a našich partnerů. Pokud jsme se vám k tomu zavázali, pak takové zprávy vytváříme na míru. K tomu můžeme použít vaše údaje, které jste nám předali nebo v budoucnu předáte během spolupráce s námi, a údaje o naší vzájemné přímé či nepřímé spolupráci. Konkrétně může jít například o vaše jméno, e-mail, pracovní pozici, zaměstnavatele, historii objednávek u nás nebo našich obchodních partnerů, informace o účasti na našich akcích a využití našich služeb, informace o vašich vztazích s našimi partnery a dále informace o vašich zájmech a rodinném stavu, pokud nám nebo našim zaměstnancům takové informace předáte. Pokud mají zprávy povahu obchodních sdělení, pak souhlasem s podmínkami akce nebo programu souhlasíte s jejich zasíláním, protože jinak bychom nemohli svoji povinnost splnit. Pokud odebíráte jiné naše služby, pracujeme s vašimi údaji k vypořádání objednávek a pracujeme přitom s údaji popsanými výše. Potřebujeme k takovému zpracování váš souhlas? Ne, protože bez tohoto zpracování bychom nemohli splnit svoji smluvní povinnost vůči vám. Zasílání zpráv navíc může být i naším oprávněným zájmem.

(2) Plníme závazky vůči našim partnerům (informace o účastnících podporované akce) Některé akce podporují nebo spolupořádají naši partneři a ti chtějí vědět, kdo se akce účastní. Můžeme jim předat vaše jméno, e-mail, pracovní pozici, zaměstnavatele a informace o účasti na podporované akci. Partneři s údaji pracují podle vlastních zásad ochrany soukromí. Doporučujeme, abyste s nimi seznámili. Partnery každé akce uvádíme v informacích k akci. Potřebujeme k takovému zpracování váš souhlas? Ne, protože jde o oprávněný zájem náš i našich partnerů

(3) Plníme závazky vůči našim partnerům (vypořádání objednávek, informace o objednávkách) Pokud pracujete pro naše partnery, můžeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, abychom vyřídili objednávku. Někteří naši dodavatelé potřebují informace o odběrech svého zboží nebo služeb a k tomu jim můžeme předat i vaše kontaktní údaje. Může jít zejména o vaše jméno, e-mail, pracovní pozici, zaměstnavatele a informace o objednávkách. Partnery každé akce uvádíme v informacích k akci. Potřebujeme k takovému zpracování váš souhlas? Ne, protože jde o oprávněný zájem náš i našich partnerů a navíc může jít o kontaktní údaje právnických osob, pro které platí jiná pravidla.

(4) Propagujeme a zlepšujeme své služby Můžeme například propagovat naše akce tím, že zveřejníme fotku z akce, na které můžete být vidět. K tomu použijeme jen vaši fotografii nebo videozáznam, což ani nemusí být osobní údaje. Dále můžeme vyhodnocovat úspěšnost našich akcí například tím, že sledujeme, zda se k nám vrátíte. K tomu můžeme použít vaše údaje, které jste nám předali nebo v budoucnu předáte během spolupráce s námi, a údaje o naší vzájemné přímé či nepřímé spolupráci. Konkrétně může jít například o vaše jméno, e-mail, pracovní pozici, zaměstnavatele, historii objednávek u nás nebo našich obchodních partnerů a informace o účasti na našich akcích a využití našich služeb. Abychom urychlili registraci uchazečů, mohou být dále při akci s vaší osobní přítomností vaše identifikační údaje a podpis na prezenční listině viditelné i pro ostatní účastníky. Dále abychom efektivně dodávali naše služby, můžeme údaje podle bodu (3) sdílet v rámci skupiny Veracomp. A dále, i když jste si to výslovně neobjednali, vás můžeme přiměřeně informovat o novinkách v našich službách. Potřebujeme k takovému zpracování váš souhlas? Ne, protože jde o oprávněný zájem náš i naší skupiny.

Jak dlouho budeme s údaji pracovat

S vašimi údaji pracujeme jen po dobu, po kterou trvá vymezený účel. Tedy zejména dokud trvá vaše objednávka k zasílání novinek nebo účast v programu u bodu (1), (2) a (4), a po dobu, kdy vy nebo váš zaměstnavatel spolupracujete s námi nebo s našimi partnery a do uplynutí pěti let od okamžiku, kdy se dozvíme o ukončení takové spolupráce u bodů (1) a (3).

Komu můžeme vaše údaje předat

vaše údaje můžeme předat našim obchodním partnerům nebo skupinovým společnostem, vždy jen v souladu s účelem zpracování, a dále zpracovatelům, kteří nám poskytují marketingové a další podpůrné služby. Pokud předáme údaje mimo EU, bude jejich ochrana zajištěna podle standardních smluvních doložek nebo v režimu rozhodnutí o Privacy Shield, programu spolupráce s USA – bližší informace jsou na stránkách Evropské komise.

Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů v rozsahu, v jakém vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR [odkaz:http://eur-lex.europa.eu/legal- content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679]. Můžete od nás požadovat přístup k vašim osobním údajům (tedy informace o tom, s kterými vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění kteréhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám e-mail na [email protected] a my vám rádi pomůžeme s uplatněním vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Námitky proti zpracování: Pokud nesouhlasíte s tím, abychom vaše údaje používali k přímému marketingu, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém newsletteru. V tom případě vám zprávy přestaneme posílat a od toho okamžiku tím rušíte i svoje objednávky zpráv s novinkami. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.